Vítejte na stránkách Beruška.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Režim dne

Denní rytmus a řád 

Uspořádání dne respektuje individuální zvláštnosti dětí, přizpůsobuje se jejich aktuálním potřebám a zájmům. Dává co nejvíce příležitostí k uplatnění spontánního pohybu a hře při dodržování intervalů mezi jídly. Doba vyhrazená pro pobyt venku a odpočinek dětí tvoří pevnou složku režimu dne. 


6.30 hodin – 9.30 hodin:       

scházení dětí, hry a činnosti dle volby dětí, ranní cvičení, hygiena, přesnídávka, řízené činnosti, individuální, skupinová práce, frontální činnosti se zaměřením na jednotlivé vzdělávací oblasti, grafomotorika, jazyková průprava    


8.25 hodin – 8.50 hodin:      

přesnídávka                       


9.30 hodin – 11.30 hodin:      

příprava na pobyt venku, oblékání, pobyt venku zaměřený na hry, sezónní činnosti, pohybové aktivity


11.35 hodin – 12.00 hodin:   

převlékání, hygiena, oběd – stolování, hygiena, ukládání k odpolednímu klidu    

                            

12.00 hodin – 14.00 hodin:  

 odpolední klid, relaxace, spánek, aktivity nespavých dětí 


14.00 hodin – 14.30 hodin:   

vstávání, hygiena, tělovýchovná chvilka, svačina


14.30 hodin – 16.00 hodin:   

odpolední činnost dětí, individuální, skupinová práce, hry dětí při příznivém počasí pobyt venku na školní zahradě


publikováno: 19. 9. 2023 08:06, MŠ Admin