Vítejte na stránkách obce Obec Kněžnice, chcete si nastavit zobrazení:

Kdo jsme

Jsme mateřskou školou, neziskovou, příspěvkovou organizací, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a dlouhodobě. Vzděláváme děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve od 2 let.

Cílem našeho snažení je všestranný a harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Prioritou zůstává rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické a sociální a vést ho tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopno zvládat takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, v prostředí rodiny a mateřské školy a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Záměrem Mateřské školy Kněžnice je výchova a vzdělávání ke zdravému životnímu stylu a podpora rozvoje každého dítěte v jeho individuálních možnostech.

Doufáme, že zde naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí, že naše webové stránky budou místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně, že se na našich stránkách dozvíte vše, co potřebujete vědět. Svých partnerů si velmi vážíme a největším vyznamenáním pro nás je, když se k nám rádi vracejí.

Jsme otevřeni názorům, připomínkám, které se týkají výchovy a vzdělávání vašich i našich dětí.

Těšíme se na spolupráci s vámi.

Kolektiv MŠ Kněžnice. 


aktualizováno: 12. 3. 2021 11:09, OI Developer